video background
Nền tảng quản trị bảo hành điện tử #1

Trực quan nhất

OKR management

Quản lý
Sản phẩm

Khởi tạo serial cho các lô hàng - Nhập xuất hàng theo barcode, QR code.

Task management

Quản lý
Nhà phân phối/Đại lý

Xuất hàng cho Nhà phân phối/Đại lý - Quản lý vòng đời mỗi sản phẩm - Xác định chính xác sản phẩm đang ở vị trí nào.

OKR engagement

Bảo hành
Điện tử

Kích hoạt bảo hành điện tử - Tra cứu bảo hành online - Quy trình sửa chữa, bảo hành.

Performance management

Báo cáo
Thống kê

Tự động đo lường, báo cáo thống kê, phân tích tồn kho, chăm sóc khách hàng.

Mobile app dành cho Nhà phân phối / Đại lý

Mục đích nhằm quản lý chính xác vị trí của sản phẩm trong chuỗi phân phối, cần triển khai sử dụng hệ thống xuống các Nhà phân phối / Đại lý. Qua đó đồng thời cũng nắm bắt được báo cáo tồn kho tại mỗi Nhà phân phối / Đại lý cũng như tình hình Bán hàng tại mỗi điểm, khu vực theo thời gian thực, chủ động và chính xác.

Chỉ tiêu bán hàng quý của Đại lý

Q1-2020
27%

Số lượng khách hàng kích hoạt bảo hành điện tử

Q1-2020khách hàng
0% 100%

20 40 60 80

40%

40%

Doanh số đạt

Jan 01-Feb 28đ
5 15 50%

50%

500

Mức độ hoàn thành tổng chỉ tiêu bán sản phẩm A

Q1-2020đ
0 30 16%

16%

Hệ thống riêng biệt cho các hãng sản xuất quản lý bảo hành điện tử

 
Gói 1

Gói 2

Gói 3
850k /tháng

không giới hạn dữ liệu

850k /tháng 35tr mobile app cho NPP/ĐL

không giới hạn dữ liệu

850k /tháng 35tr mobile app cho NPP/ĐL

không giới hạn dữ liệu
+60k/tháng cho mỗi trung tâm ủy quyền

Quản lý bảo hành điện tử

Mobile app cho NPP/Đại lý

_

Quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền

_
_