Cách quảng cáo Facebook Ads hiệu quả nhất

img{max-width: 96%;} Cách quảng cáo Facebook Ads hiệu quả nhất

D:\Runtime\metadata\28072016\Data\FileDoc\m015259\1E7746D9D4323062FCEECDEED142CDAC.docxspan { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 20pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 20pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000000 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000003 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000004 { font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000005 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000006 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.500in; } p.pt-000007 { margin-top: 5pt; line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-right: 0; } span.pt-000008 { color: #444444; font-family: Symbol; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000009 { color: #444444; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000010 { margin-top: 5pt; line-height: 18.0pt; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-right: 0; } p.pt-000011 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000012 { font-family: Symbol; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } p.pt-000013 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000014 { font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000015 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 15pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000016 { color: #619945; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; text-decoration: underline; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-Hyperlink { color: #0000FF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 14pt; text-decoration: underline; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Cách quảng cáo Facebook hiệu quả với Facebook Pixel

Facebook Pixel là một đoạn mã bạn đặt vào các website, cho phép bạn theo dõi lượng khách hàng đến với website của bạn. Nó cho phép bạn tạo ra các tập đối tượng khác nhau dựa trên những hành động cụ thể mà những khách hàng đã truy cập trang web của bạn.

Làm thế nào để cài đặt Facebook Pixel của bạn?

Mở Facebook Pixel Tab của bạn trong mục Ads Manager.

Lưu ý quan trọng: Mỗi tài khoản chỉ tạo được duy nhất một pixel.

1. Nhấp vào Creater a Pixel (nếu bạn đã có một Pixel, bạn sẽ không thấy nút "Create a Pixel").

2. Nhập tên cho Pixel của bạn. Vì mỗi tài khoản chỉ có thể tạo 1 pixel, nên hãy chọn một tên đại diện cho doanh nghiệp của bạn.

3. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra việc chấp nhận các điều khoản.

4. Facebook Pixel của bạn có thể theo dõi nhiều sự kiện.

Đây là mã Pixel của bạn:

Sandard events

Sandard events là các “hành động có sẵn” mà Facebook thiết lập nhằm mục đích giúp bạn có thể theo dõi, đo lường và lưu trữ các hành động của khách hàng bằng cách thêm một vài dòng mã mở rộng vào đoạn mã pixel của bạn. Bạn sẽ muốn thêm đoạn mã mở rộng mô tả các sự kiện này để xác định khi khách hàng làm một số việc trên website như thanh toán, xem một vài sản phẩm, hoặc mua hàng.

Bạn nên thêm mã Pixel cho tất cả các trang bạn muốn theo dõi với những thay đổi cho các "Standard event".

Có 9 loại event có sẵn:

ViewContent: Xem trang web

Add to cart: Thêm vào giỏ hàng

InitiateCheckout: Tiến hành thanh toán

AddPaymentInfo: Thêm thông tin thanh toán

Purchase: Mua hàng

Search: Tìm kiếm

AddtoWishlist: Thêm vào danh mục yêu thích

Lead: Đăng kí email

Complete registration: Hoàn tất đăng ký

Cài đặt Facebook Pixel Manually

Bạn sẽ cần thêm đoạn mã Pixel vào giữa thẻ <head> và </ head> của mỗi trang web; trong khi đoạn mã mở rộng "Standard event" sẽ được thêm tuỳ thuộc vào từng trang (trang Checkout, trang mua hàng hoàn tất, trang chủ, vv). Đây có thể là một công việc khá phức tạp cho bất cứ ai không quen thuộc với công việc lập trình website.

Làm thế nào để kiểm tra Facebook Pixel hoạt động?

Nếu bạn muốn kiểm tra để chắc chắn rằng Facebook Pixel của bạn đang hoạt động, bạn hãy tải về bản plugin miễn phí của Google Chrome Extension, Pixel Helper.

Nếu bạn không có trang web và chỉ bán hàng trên trang Facebook, bạn sẽ gặp một vài hạn chế khi không thể sử dụng đoạn mã Pixel, dẫn tới không thể sử dụng được một số loại quảng cáo nâng cao, hiệu quả của Facebook cũng như không thể thực hiện việc remarketing trên các khách hàng đã tới.

Các loại quảng cáo cho gian hàng thương mại điện tử

Đâu là loại hình quảng cáo bạn có thể sử dụng cho các gian hàng thương mại điện tử? Hãy tập trung vào 8 loại sau.

Domain Ads

Multi-Product Ads

Offer Ads

Video Ads  

Lead Ads 

Canvas

Sponsored Mentions

Dynamic Ads

Hãy tìm hiểu để thấy sự khác nhau, và vị trí của từng loại quảng cáo trên, bạn nên tham khảo thông tin tại Facebook Ad Gallery.

Bạn có nên “Boost” các bài post?

Hầu hết các chủ gian hàng thương mại điện tử đều sử dụng phương thức “Boost” post để thúc đẩy lượng reach một post hiện có. Đây là loại quảng cáo đơn giản nhất.

Trong khi nó có vẻ trông hiệu quả, nhưng có một số vấn đề với việc “boost” bài viết trong hệ thống mặc định của Facebook:

Bạn phải kích hoạt “boost” thủ công – tốn thời gian.

Bạn không thể kiểm soát tối ưu hóa quảng cáo. Toàn bộ ngân sách quảng cáo có thể chỉ mang lại một chút hiệu quả về “engagement”, mọi người có thể chỉ nhấn Like mà không xem bài viết của bạn – lãng phí chi phí quảng cáo.

Bạn bị hạn chế trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo: bạn chỉ có thể chọn tập đối tượng quảng cáo theo demographic và interests.

Có một chú ý khá thú vị cho Facebook Video Live. Bạn không thể “boost” video khi live, nhưng sau đó, bạn có thể ghi lại và upload video để có thể boost video.

Khi sử dụng Facebook “boost”, lời khuyên là bạn hãy coi các "Boost" như một công cụ để tham gia với Page Fans hiện tại của bạn.

Điều này có hai lý do: 1. Với khách hàng hiện tại đang có của bạn(các fan), đây là cách nhắc nhở họ rằng bạn vẫn đang ở đây (cho Upsells); 2. Bạn có thể kiểm tra để xem những loại nội dung nào khách hàng của bạn thích nhất. Cách này có thể được sử dụng như một phương pháp nghiên cứu thị trường để đẩy các chiến dịch quảng cáo nâng cao sau này.

Domain ads (Nhấp chuột vào Website)

Loại quảng cáo này bao gồm Desktop Ads hoặc Right – Column Ads. Đây cũng được biết đến như một là "Page Post Link Ads", nhưng tất cả những gì bạn cần biết là nó là một loại quảng cáo với một hình ảnh, với một đoạn văn bản tùy chọn mô tả ở trên, và một đoạn văn bản mô tả cho liên kết đến website của bạn ở bên dưới.

Đây là định dạng quảng cáo được sử dụng nhiều nhất trên Facebook, vì nó hoạt động khá hiệu quả. Với Facebook Pixel được cài đặt đúng trên trang web của bạn, mỗi nhấp chuột của khách truy cập có thể được ghi lại và retargeted trên Facebook sau đó.

Trước đây, đã có một quy tắc nghiêm ngặt là không được chứa quá 20% văn bản trong hình ảnh của bạn. Trong khi quy định này hiện giờ là không còn chính thức, nhưng bạn có thể vẫn bị phạt (bằng cách hạn chế khả năng xuất hiện quảng cáo của bạn), do đó, bạn không nên để text quá dài trong những hình ảnh đó. Dưới đây là một ví dụ email tôi nhận được từ Facebook sử dụng quá nhiều văn bản:

Mutil – Product Ads (Carousel Ads)

Multi – Product Ads được tung ra vào năm 2015, và có một điều rõ ràng là: đó là cách tuyệt vời để xem những sản phẩm được khách hàng tiềm năng của bạn quan tâm nhất.

Facebook có thể tự động tối ưu hóa quảng cáo của bạn để bạn có thể xem hình ảnh được xem nhiều nhất trước tiên, do đó tăng khả năng người dùng Facebook đến thăm trang web của bạn sau khi nhìn thấy nó.

Bằng cách đưa ra một loạt các sản phẩm mới cũng đem lại khả năng cao hơn trong việc hướng khách hàng đến thăm và tìm kiếm một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ.

Offer Ads

Offer Ads là một công cụ nhanh chóng và hữu ích để nhắm mục tiêu những người đã quen thuộc với thương hiệu của bạn như là Page Fans và khách hàng đã ghé thăm trang web của bạn trước đó.

Tương tự như các quảng cáo tiêu chuẩn, thay vì chỉ hướng đưa khách hàng vào trang web của bạn, Offer Ads cho bạn hai thêm lựa chọn cho những người click vào để nhận được:

1.Một mã giảm giá với hạn thời gian nhất định

2.Một mã vạch mà họ có thể sử dụng nếu bạn có một pop-up shop.

Trong ví dụ trên, Wool & Prince tạo ra một Facebook Ads offer cho một sự kiện đặc biệt (Cyber ​​Monday) với việc tặng một phiếu mua hàng giảm giá.

Video Ads

Xem video này tại: https://www.facebook.com/originalgrain/videos/1099367370126469/

Quảng cáo video là tuyệt vời vừa để nâng cao nhận thức về thương hiệu và vừa để remaketring. Trong số những người xem video của bạn, bạn thực sự có thể nhắm lại họ với nhiều quảng cáo hơn dựa vào thời gian xem video.

Ngay cả một video cực kỳ cơ bản cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Để biết thêm về cách bạn có thể tạo quảng cáo video - hãy đọc hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về quảng cáo Video Facebook.

Lead Ads

Lead Ads cho phép bạn thu thập thông tin từ người sử dụng mà không cần phải rời khỏi Facebook. Facebook cũng sẽ tự động điền tất cả các thông tin mà nó có thể, bao gồm cả tên của người dùng, địa chỉ email, hoặc số điện thoại, vì vậy người dùng không phải làm điều đó.

Nó trông giống như một Standard Ads thông thường, trừ khi bạn click vào nó.

Ngay khi "Submit" là hit, bây giờ bạn có một lead tiềm năng. Trong Facebook, bạn sẽ phải download bằng tay và sau đó upload nó lên CRM của bạn. Nhưng với Lead Ads đồng bộ hóa, bạn có thể để điều này tự động đồng bộ với CRM của bạn.

Để tạo một Lead Ads, chỉ cần chọn tùy chọn "Generation Lead" làm mục tiêu trong Ads Manager hoặc Power Editor.

Canvas Ads

Canvas là một quảng cáo tương tác. Nếu bạn đã biết đến "hình ảnh 3D" trên Facebook, bạn sẽ được chạm đến nơi mà Facebook đang theo đuổi.

Để tạo một Canvas, bạn sẽ cần phải truy cập đến các trang Canvas đã được tạo ra.

Hãy nhớ, việc tạo Canvas không nằm trong Ads Manager.

1. Click vào Puplishing Tool trên trang của bạn.

2. Click vào Canvas.

3. Tạo Canvas.

Khi Canvas được tạo ra, bạn sẽ nhận được một liên kết duy nhất. Sau đó bạn sẽ sao chép liên kết này và sau đó đi vào Ads Manager của bạn.

Để tạo Canvas Ads trong Ads Manager:

1. Tạo hoặc chỉnh sửa click vào Website hoặc Website Chuyển đổi là mục tiêu cho chiến dịch của bạn.

2. Trong "Enter URL to promote field” (nhập URL để thúc đẩy lĩnh vực) dán URL Canvas.

3. Chúc mừng, bạn có Canvas Ads .

Nếu bạn đang gặp rắc rối để tạo được một Canvas, hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi.

Dynamic Ads

Danymic Ads của Facebook cung cấp cách để hiển thị một hoặc nhiều sản phẩm quảng cáo cho những người đã ghé thăm trang web của bạn. Căn cứ vào hành vi của người truy cập, bạn có thể phục vụ các quảng cáo khác nhau cho các nhóm người khác nhau dựa trên những gì họ đang quan tâm.

Nội dung xem: Sau khi khách hàng truy cập vào một trang sản phẩm trên trang web của bạn, sau đó bạn có thể đưa ra những sản phẩm tương tự tới khách hàng thông qua Facebook Ads.

Thêm vào giỏ hàng: Giỏ hàng bị bỏ quên xảy ra thường xuyên trong thương mại điện tử. Facebook Ads có thể được sử dụng để cho người mua thấy được sản phẩm mà họ đã thêm vào giỏ hàng của họ nhưng chưa mua. Quảng cáo này có thể cung cấp các bước cuối cùng đối với việc bán hàng.

Mua sản phẩm: Bán không dừng lại sau khi bán sản phẩm đầu tiên. Một khi khách hàng đã mua, phục vụ quảng cáo cho các sản phẩm có liên quan, các sản phẩm mới và bất cứ điều gì khác mà có thể phù hợp với thị hiếu của họ.

Dynamic Ads chỉ dựa trên dữ liệu thu thập được từ trang web của bạn, giúp bạn dễ dàng kết nối với người tiêu dùng, việc cá nhân hóa kinh nghiệm về sản phẩm mà họ thực sự muốn nhìn thấy.

Với kinh nghiệm cá nhân hoá nhiều hơn cho khách hàng, bạn đang tăng cơ hội chuyển đổi cũng như tiết kiệm cho mình hàng trăm giờ thiết lập quảng cáo.

Branded Content (Sponsor Mentions)

Nếu bạn đã từng nhìn thấy một công ty áp dụng “with” tag , sau đó bạn đã nhìn thấy quảng cáo bằng nội dung (branded content) trong hành động. Về cơ bản đây là hợp tác với một thương hiệu thương mại điện tử hoặc một thương hiệu "có ảnh hưởng" tới các sản phẩm bổ sung.

Để làm được tạo ra một Sponsored mentions ad, hãy truy cập trang của bạn (không phải Ads Manager), và tìm kiếm:

Một lợi ích lớn của loại hình quảng cáo này là cả bạn và các thương hiệu mà bạn đang hợp tác có thể xem kết quả của các nỗ lực quảng cáo.

Bây giờ với tất cả các loại quảng cáo trong tay, hãy bắt đầu tạo các chiến dịch quảng cáo - nhắm mục tiêu và phát triển công việc bán hàng của bạn.

Xem thêm