Sử dụng hiệu quả tính năng Time-On-Site để tối ưu quảng cáo trên Facebook

img{max-width: 96%;} Sử dụng hiệu quả tính năng Time-On-Site để tối ưu quảng cáo trên Facebook

D:\Runtime\metadata\28072016\Data\FileDoc\m015259\57F454F74B4C7D6D0617315863861ECA.docxspan { white-space: pre-wrap; } div.pt-000000 { border-top: none; border-right: none; border-bottom: solid #E5E5E5 1.0pt; padding-bottom: 6.0pt; border-left: none; margin-left: 0; } p.pt-Normal { margin-top: 4.3pt; line-height: 14.3pt; margin-bottom: 5.7pt; text-indent: 0.50in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #30373B; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000001 { margin-bottom: 15pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { color: #444444; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000003 { color: #619945; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; text-decoration: underline; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000004 { color: #444444; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000005 { margin-top: 12.85pt; line-height: 14.6pt; margin-bottom: 9.4pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-left: 0; margin-right: 0; } p.pt-Normal-000006 { margin-top: 15pt; line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-left: 0; margin-right: 0; } p.pt-000007 { margin-top: 5pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.87in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; margin-right: 0; } span.pt-000008 { color: #444444; font-family: Symbol; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } p.pt-000009 { margin-top: 5pt; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0.87in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; margin-right: 0; } p.pt-Normal-000010 { margin-top: 5pt; margin-bottom: 7.5pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; margin-left: 0; margin-right: 0; } p.pt-Normal-000011 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000012 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Sử dụng hiệu quả tùy chỉnh khách hàng mục tiêu trên Facebook

Sử dụng nền tảng quảng cáo Facebook, bạn có thể chạy những quảng cáo nhắm đến những khách hàng mục tiêu – người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn. Ví dụ như những khách hàng và những người ghé thăm website của bạn. Khi bạn tạo một nhóm gồm những người thường xuyên truy cập trên website và khách hàng mục tiêu trên Facebook, nó được gọi là Nhóm khách hàng tùy biến (Custom Audience)

Đầu năm nay, Facebook đã cập nhật tính năng của Custom Audience nhằm giúp những nhãn hàng tạo ra những tùy chọn dựa trên lượng thời gian khách hàng truy cập trang web của họ và những ngày họ ghé thăm. Những đối tượng này có thể được tạo ra nhờ công cụ Audiences  trên Ads Manager hoặc trực tiếp.

Lựa chọn khách hàng mục tiêu dựa trên thời gian mà họ truy cập website của bạn là một công cụ mạnh. Hãy thảo luận cách để có thể thiết lập và sử dụng Thiết lập này nhằm tối ưu quảng cáo của bạn.

Cách cài đặt chế đô Time-on-Site

Trước khi chúng ta bắt đầu khám phá chiến thuât này, điều quan trọng là bạn phải cài đặt Custom Audience dựa trên thời gian người sử dụng truy cập vào trang web của bạn. Lựa chọn mục Audiences trong Ads Manager.

Chọn mục Create Audience và lựa chọn Custom Audience.

Từ danh sách tùy chọn lựa chọn Website traffic.

Nhấn chuột vào  Website Trafficsẽ xuất hiện một danh sách các lựa chọn, ở dưới cùng, bạn sẽ nhìn thấy lựa chọnBased on time spent on your website.”

Bạn sẽ thấy danh sách lựa chọn nhắm đến những khách hàng đã truy cập vào trang web trong 180 ngày gần nhất trong top 5%, 10%, hoặc 25%.

Điền vào phần audience name và lưu lại

Nếu bạn lựa chọn top 10% những người tuy cập web trong vào 30 ngày. Có nghĩa là nếu trong 30 ngày gần nhất có 100.000 người truy cập website của bạn, 10% những người tích cực nhất trong tùy chọn này sẽ là 10.000 người.

Cách tối ưu hóa Time-on-Site trong chiến dịch quảng cáo

Bây giờ, khi bạn đã biết về các Tùy chọn khách hàng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách tốt nhất để sử dụng chúng.

1. Sử dụng Audience Insights để khám phá những điều tuyệt với từ khách hàng

Kiến thức là sức mạnh, vì vậy khi bạn sử dụng công cụ Audience Insights để tìm hiểu về những khách hàng của mình. Audience Insights sẽ cho bạn thấy dữ liệu của khách hàng như nhân khẩu học, thu nhập và các thông tin liên quan khác.

Dưới đây sẽ nói rõ về cách sử dụng chúng.

Đầu tiên, hãy phân ra làm hai đối tượng khách hàng: một là những người đã mua sản phẩm của bạn (bạn có thể đưa lên địa chỉ thư điện tử của họ) và một là những người truy cập website. Đối với khách hàng truy cập trên website, bạn có thể sử dụng bất cứ thiết lập nào tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lựa chọnTop 25%.

Bây giờ, hãy kiểm tra những dữ liệu từ Audience Insights cho hai đối tượng khách hàng. Những dữ liệu này có thể trông khá giống nhau, bởi vì những khách hàng đã dành khá nhiều thời gian trên website. Và điều quan trọng nhất là bạn phải tìm ra sự khác biệt.

Ví dụ như lượng khách hàng truy cập trên trang web có thể có một sự phân chia giữa nam và nữ với tỉ lên 30 – 70. Điều đó có nghĩa là sản phẩm hấp dẫn phái mạnh hơn do đó bạn cần điều chỉnh để có được một mục tiêu phù hợp. Hoặc nếu bạn muốn tăng lượng khách nữ thì bạn cần thay đổi website của mình để có thể thu hút được nhiều phụ nữ hơn.

2. Thu hẹp phạm vi của khách hàng mục tiêu

Việc tập trung vào khách hàng mục tiêu có thể rất tốt, nhưng nó không hoàn hảo. Việc này sẽ nhóm tất cả những người từ đến website của bạn với nhau, dù họ chỉ tới một lần và rời khỏi ngay lập tức hay họ ghé thăm hằng ngày. Thật khó khăn để thấy được hiệu quả cũng như quy mô.

Thời gian truy cập của khách hàng là những điều đã diễn ra trong quá khứ. Tất cả những điều bạn cần làm là thay đổi những khách hàng mục tiêu trong trong chiến dịch tập trung của bạn những người đã sử dụng lâu cũng như người mới truy cập.Chắc chắn rằng mọi việc vẫn tiếp tục không bao gồm những người mua hàng.

3. Kiểm tra việc tập trung vào những khách hàng truy cập trên website bằng tin nhắn khách nhau

Thời gian một người nào đó truy cập trang web của bạn là chỉ số tốt phản ánh về quyết định mua hàng. Nếu một người ít biết đến nhãn hiệu của bản họ sẽ dành ít thời gian để truy cập trang web của bạn, trái lại với những người đã biết rõ hơn về nhãn hiệu, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để truy cập.

Khách hàng ở những giai đoạn khác nhau của quá trình mua hàng cũng sẽ có các phản ứng tích cực đến những tin nhắn khác nhau. Những người mới bắt đầu hành trình mua hàng cần nhận được nhiều thông tin và sự thuyết phục vì vậy điều họ cần là những thông điệp, những bài viết video về sản phẩm. Còn những người đã đi đến cuối của cuộc hành trình mua sắm, cần một lực đẩy để họ có thể quyết định mua hàng có thể là một lời đề nghị mua hoặc một thông tin giảm giá kịp thời.

Cài đặt ứng dụng này trên Facebook là vô cùng đơn giản. Tạo những chiến dịch đặc biệt đến những nhóm khách hàng khác nhau, cũng như những quảng cáo và thông điệp mà bạn gửi đến mỗi nhóm. Khách hàng mục tiêu luôn là điều kiện quan trọng.

4. Tiếp cận những khách hàng giống như những khách hàng truy cập website

Xây dựng khách hàng sử dụng trên nền tảng chiến lược khảo sát tốt nhất trên Facebook.Tìm kiếm những khách hàng tốt nhất kiểm tra đến việc cân bằng chi phí và khả năng mở rộng quy mô. Phụ thuộc vào lượng dữ liệu mà bạn có, những điều mà dữ liệu thấy, những khách hàng giống với “khách hàng lý tưởng” có thể không giống như những khách hàng hiện tại. Đó là lý do cần kiểm tra.

Những khách hàng truy cập website sẽ xây dựng những khách hàng giống như lượng khách hàng hiện tại. Nếu bạn đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng, làm thế nào để không bao gồm những người truy cập thường xuyên. Với các tính năng hiện có, những khách hàng chúng tôi khuyên các doanh nghiệp thương mại điện tử bắt đầu là

Những người đã mua hàng

Những người mua nhiều hơn 3 lần trong 12 tháng qua

Những người thuộc top 5%, 10% và 25% truy cập website của bạn

5. Quan tâm đến các khách hàng giống như những người thường xuyên truy cập website

Hiện tại, bạn đã tạo được một tệp khách hàng giống như những khách hàng truy cập vào website của mình, bạn có thể tập trung theo các yếu tố nhân khẩu học và tập trung vào chúng. Chiến thuật này không chỉ tập trung vào những khách hàng thường xuyên truy cập trang web của bạn mà nó còn hữu ích đối với tất cả các đối tượng tương tự như những khách hàng đó. Việc chọn lọc các khách hàng trước các yếu tố khác giúp thu hẹp phạm vi, giảm thiểu chi phí.

Khi bạn làm điều này là bạn đang nói với Facebook : “Tôi không muốn nhắm đến tất cả mọi người giống như những người truy cập vào website mà chỉ nhắm đến những người có một vài đặc điểm phù hợp.

Bạn có thể bắt đầu luôn nhưng nhìn chung là tốt hơn khi tìm ra những người giống như người thường truy cập của bạn trước khi lựa chọn những tùy chỉnh. Các yếu tố cơ bản như tuổi tác và giới tính có thể sử dụng ngay từ đầu.

Đâu là những trọng tâm dữ liệu trên Facebook hiện có mà bạn nên lựa chọn?

Quan tâm đến chủ đề hoặc hình mẫu của sản phẩm. Ví dụ bạn bán những phụ kiện game, khách hàng mục tiêu của bạn chỉ là những người ưa thích game.

Thu nhập hàng năm. Ví dụ như sản phẩm của bạn là những sản phẩm cao cấp, hãy hạn chế các đối tượng và chỉ lựa chọn những người có mức thu nhập cao.

Hãy sử dụng chiến thuật này để có thể hiểu được những người thường xuyên truy cập website của mình, từ đó nhắm đến các khách hàng tiềm năng của mình.Bạn dự định sử dụng tính năng mới này như thế nào?

Xem thêm