Tương lai thế giới sẽ thay đổi trong bàn tay lập trình viên

img{max-width: 96%;} Tương lai thế giới sẽ thay đổi trong bàn tay lập trình viên

D:\Runtime\metadata\28072016\Data\FileDoc\m015259\85237656D6AF0BE22D4B4F58C8A22E89.docxspan { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 16pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 16pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000000 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000003 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000004 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000005 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000006 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000007 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-Hyperlink { color: #0000FF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; text-decoration: underline; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000008 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Tương lai thế giới sẽ thay đổi trong bàn tay lập trình viên

Liên tục trong cả một thập kỷ qua, ngành công nghệ không ngừng phát triển và tạo thành làn sóng công nghệ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen mua sắm của khách hàng (mua hàng online thay vì offline) hay hình thức quản lý của ông chủ (sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa thay vì vào kho kiểm đếm thủ công) và tạo ra những công việc chưa từng có trong lịch sử (lập trình viên, tester, chuyên viên phân tích hệ thống, ..) Công nghệ sẽ còn phát triển đến đâu là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Lập trình viên là những người xây dựng phần mềm, ứng dụng, chương trình bằng ngôn ngữ lập trình. Họ có trách nhiệm tạo ra, kiểm thử và sửa chữa các vấn đề liên quan đến chương trình mình đang phụ trách.

Mỗi phần mềm, có thể được tạo ra vì mục đích thương mại nghĩa là lập trình viên viết phần mềm theo yêu cầu và mục đích của khách hàng. Nhưng cũng có rất nhiều phần mềm được viết ra vì sở thích khách quan của lập trình viên, đến với đông đảo người dùng, được yêu thích và sử dụng thường xuyên. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs Group chỉ ra các xu hướng công nghệ sẽ tạo nên xu hướng mới cho sự phát triển của kinh tế thế giới.

1.Thương mại điện tử.

Thương mại điện tử đã chính thức trở thành một kênh kinh doanh mới, đối đầu trực tiếp với ngành bán lẻ truyền thống. Các doanh nghiệp, bên cạnh việc tạo dựng chuổi cửa hàng bán lẻ rộng khắp thì cũng tạo thêm cho mình một trang mua bán online để phục vụ thị trường chưa thể xây dựng kênh phân phối, hoặc đơn giản, chỉ để cung cấp cho người dùng nhiều nguồn thông tin hơn. Các trang thương mại điện tử thường được tích hợp luôn cùng phần mềm quản lý bán hàng để nhanh chóng theo dõi lượng hàng tồn từ xa.

2.Điện toán đám mây.

Toàn bộ việc lưu trữ và chia sẻ thông tin bước sang một trang mới khi điện toán đám mây ra đời, tiêu biểu nhất ta có thể kể đến 2 thuật ngữ “tài liệu cứng” “tài liệu mềm”. Đây là 2 dạng thể hiện của thông tin. “Cứng” là thông tin được thể hiện, trình bày ra giấy, sổ, …, “mềm” là thông tin được lưu trữ thông qua công nghệ điện toán đám mây, thường được cung cấp như một dịch vụ: google, dropbox, …

3.Công nghệ di động.

Sự phát triển của công nghệ đang đi liền với di động. Thay vì phải mang theo chiếc PC cồng kềnh, các phầm mềm có tính năng di động đang được ưu tiên nghiên cứu phát triển hơn rất nhiều. Theo thống kê, một phần mềm cung cấp thêm tính năng: thanh toán di động, giao diện di động, truy cập di động, .. thì thường có lượng người dùng cao hơn đến 30%. Vì thế, một phần mềm chăm sóc khách hàng tốt, không chỉ cần có đầy đủ các tính năng mà còn phải cho phép người dùng truy cập trên các thiết bị di động khác.

Với 3 làn sóng công nghệ chủ đạo này, thế giới sẽ có rất nhiều biến chuyển trong thời gian tới. Các cá nhân làm trong ngành công nghệ có khả năng thay đổi thói quen người dùng dựa vào các phần mềm do họ viết nên.

Xem thêm