Phần mềm quản lý nhà hàng SCOOK - Phí dịch vụ
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • STOUR
 • Menu

  BẢNG GIÁ TỐT NHẤT

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • 01 cơ sở, chi nhánh
    Để phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau, bạn cần nhiều hơn 01 đơn vị quản lý dữ liệu
   • Hỗ trợ khởi tạo nhập thông tin ban đầu và thiết đặt kết nối hệ thống máy in với phần mềm +1000k/cơ sở, chi nhánh (chỉ duy nhất 1 lần đầu tiên ở mỗi cơ sở, chi nhánh)
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình gửi chế biến
   • Bán hàng theo giá thời điểm, giá khuyến mãi, giảm giá
   • Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng
   • Quản lý ngăn tiền, thu/chi
   • Báo cáo, thống kê
   • Quản lý phòng, bàn
   • Quản lý lịch đặt hẹn chỗ
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • 03 cơ sở, chi nhánh
    Phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau
   • Hỗ trợ khởi tạo nhập thông tin ban đầu và thiết đặt kết nối hệ thống máy in với phần mềm +1000k/cơ sở, chi nhánh (chỉ duy nhất 1 lần đầu tiên ở mỗi cơ sở, chi nhánh)
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình gửi chế biến
   • Bán hàng theo giá thời điểm, giá khuyến mãi, giảm giá
   • Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng
   • Quản lý ngăn tiền, thu/chi
   • Báo cáo, thống kê
   • Quản lý phòng, bàn
   • Quản lý lịch đặt hẹn chỗ
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • Không giới hạn số cơ sở, chi nhánh
   • Hỗ trợ khởi tạo nhập thông tin ban đầu và thiết đặt kết nối hệ thống máy in với phần mềm +1000k/cơ sở, chi nhánh (chỉ duy nhất 1 lần đầu tiên ở mỗi cơ sở, chi nhánh)
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình gửi chế biến
   • Bán hàng theo giá thời điểm, giá khuyến mãi, giảm giá
   • Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng
   • Quản lý ngăn tiền, thu/chi
   • Báo cáo, thống kê
   • Quản lý phòng, bàn
   • Quản lý lịch đặt hẹn chỗ

  Miễn phíKhi đăng ký, bạn sẽ được miễn phí dùng

  • 100 bản ghi dữ liệu
  Đăng ký ngay

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC CHỨC NĂNG

  Chi tiết

  Thêm tính năng

  Thêm các tính năng hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn. Có thể mở rộng tính năng ứng dụng như sau

  Câu hỏi thường gặp