SDESK - Đăng ký tài khoản miễn phí
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • STOUR
 • Menu

  Tạo tài khoản sử dụng phần mềm quản lý thông tin, yêu cầu, chăm sóc khách hàng đa năng SDESK

  SDESK là giải pháp toàn vẹn và chuyên nghiệp nhất cho doanh nghiệp khi quản lý yêu cầu, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

  Liên hệ giải đáp 24x7x365

  Hotline 024 6650 8956