SDESK - Phí dịch vụ
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • STOUR
 • Menu

  BẢNG GIÁ TỐT NHẤT

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • 5,000 Bản ghi dữ liệu
   • 10 người dùng / Phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền sử dụng không quá 10 người dùng trong phần mềm
   • Giao diện hiện đại, quản lý, theo dõi thông tin yêu cầu dễ dàng, hiệu quả
   • Quản lý tập trung tài nguyên, tài liệu
   • Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng CRM
   • Quản lý giao dịch khách hàng
   • Quản lý công việc, lịch hẹn
   • Dễ dàng tùy chỉnh cấu trúc thông tin
   • Tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu
   • Tracking, báo cáo, thống kê
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • 10,000 Bản ghi dữ liệu
   • Không giới hạn người dùng / Phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền không giới hạn số lượng người dùng trong phần mềm
   • Giao diện hiện đại, quản lý, theo dõi thông tin yêu cầu dễ dàng, hiệu quả
   • Quản lý tập trung tài nguyên, tài liệu
   • Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng CRM
   • Quản lý giao dịch khách hàng
   • Quản lý công việc, lịch hẹn
   • Dễ dàng tùy chỉnh cấu trúc thông tin
   • Tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu
   • Tracking, báo cáo, thống kê
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn bản ghi dữ liệu
   • Không giới hạn người dùng / Phần mềm
   • Giao diện hiện đại, quản lý, theo dõi thông tin yêu cầu dễ dàng, hiệu quả
   • Quản lý tập trung tài nguyên, tài liệu
   • Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng CRM
   • Quản lý giao dịch khách hàng
   • Quản lý công việc, lịch hẹn
   • Dễ dàng tùy chỉnh cấu trúc thông tin
   • Tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu
   • Tracking, báo cáo, thống kê

  Miễn phíKhi đăng ký, bạn sẽ được miễn phí dùng

  • 100 bản ghi dữ liệu
  Đăng ký ngay

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC CHỨC NĂNG

  Chi tiết

  Thêm tính năng

  Thêm các tính năng hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn. Có thể mở rộng tính năng ứng dụng như sau

  Câu hỏi thường gặp