Các gói dịch vụ sử dụng phần mềm
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • Menu

  Đăng ký tài khoản miễn phí, tạo phần mềm dễ dàng. Sử dụng vô thời hạn.

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • 01 Phần mềm
    Bạn chỉ cần 1 phần mềm cho công việc của bạn.
   • 5,000 Bản ghi dữ liệu / phần mềm
    Hãy ước lượng khối lượng dữ liệu của bạn, liệu có vượt quá 5,000 bản ghi dữ liệu?
   • 01 Đơn vị quản lý dữ liệu / phần mềm
    Để phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau, bạn cần nhiều hơn 01 đơn vị quản lý dữ liệu
   • 10 người dùng / phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền giới hạn không quá 10 người dùng trong phần mềm
   • Quản lý người dùng, quyền người dùng
   • Tạo quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu nhập liệu đúng yêu cầu
   • Không giới hạn tạo các báo cáo, biểu mẫu thống kê
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • 01 Phần mềm
    Bạn chỉ cần 1 phần mềm cho công việc của bạn.
   • 10,000 Bản ghi dữ liệu / phần mềm
    Hãy ước lượng khối lượng dữ liệu của bạn, liệu có vượt quá 10,000 bản ghi dữ liệu?
   • 03 Đơn vị quản lý dữ liệu độc lập / phần mềm
    Phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau
   • Không giới hạn người dùng / phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền không giới hạn số lượng người dùng trong phần mềm
   • Quản lý người dùng, quyền người dùng
   • Tạo quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu nhập liệu đúng yêu cầu
   • Không giới hạn tạo các báo cáo, biểu mẫu thống kê
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • 01 Phần mềm
    Bạn chỉ cần 1 phần mềm cho công việc của bạn.
   • Không giới hạn bản ghi dữ liệu / phần mềm
   • Không giới hạn số Đơn vị quản lý dữ liệu độc lập / phần mềm
    Phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau
   • Không giới hạn người dùng / phần mềm
   • Quản lý người dùng, quyền người dùng
   • Tạo quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu nhập liệu đúng yêu cầu
   • Không giới hạn tạo các báo cáo, biểu mẫu thống kê

  Miễn phíKhi đăng ký, bạn sẽ được miễn phí dùng

  • 01 phần mềm
  • 01 đơn vị quản lý dữ liệu
  • 100 bản ghi dữ liệu
  Đăng ký ngay

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC CHỨC NĂNG

  Chi tiết

  Thêm tính năng

  Thêm các tính năng hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn. Có thể mở rộng tính năng ứng dụng như sau

  Câu hỏi thường gặp