Tài liệu hướng dẫn sử dụng

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-000000 { margin-bottom: 0; margin-left: 0.33in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000001 { color: #555555; font-family: Wingdings; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { color: #336699; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000003 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000004 { margin-bottom: 6pt; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; line-height: 108%; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000005 { color: #333333; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000006 { color: #336699; font-family: Wingdings; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } p.pt-000007 { margin-bottom: 0; margin-left: 0.33in; text-indent: -0.25in; background: #FFFFFF; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 11pt; line-height: 108%; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000008 { color: #336699; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000009 { color: #333333; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000010 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 10pt; background: #FEFEFE; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000011 { color: #333333; background: #FFFFFF; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000012 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000013 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000014 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000015 { color: #333333; font-family: Symbol; font-size: 10pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000016 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Phần mềm quản lý bán hàng SPOS

Đọc thêm về tính năng của phần mềm quản lý bán hàng SPOS

KHẢ NĂNG QUẢN LÝ KINH DOANH CỰC MẠNH CỦA SPOS

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ONLINE - OFFLINE

TẠO ĐƠN HÀNG - ĐƠN HÀNG ĐỢI

BÁN HÀNG GIẢM GIÁ - BÁN HÀNG THEO KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHẮC CHẮN

Giới thiệu SPOS

Bạn đang cung cấp 1 dịch vụ bán hàng, 1 cửa hàng hay 1 chuỗi cửa hàng ăn? Bạn đã biết tầm quan trọng của hệ thống bán hàng POS trong việc hỗ trợ tối đa quy trình bán hàng, làm ngắn lại chuỗi hàng đợi khách hàng đang đợi đến lượt thanh toán. Với hệ thống quản lý bán hàng sPOS, bạn sẽ có khả năng tạo đơn hàng 1 cách nhanh nhất, chỉ chưa đến 30 giây. Hãy sử dụng hệ thống bán hàng sPOS để tiết kiệm thời gian, giảm thiểu mọi lỗi có thể xảy ra trong quá trình bán hàng.

Hệ thống bán hàng sPOS với nhiều tính năng phù hợp nhất cho quy trình bán hàng của bạn:

Giao diện bán hàng tương thích với mọi thiết bị từ iPad, PC cho tới máy bán hàng chuyên nghiệp, cho phép tìm kiếm sản phẩm và tạo đơn hàng chỉ trong 1 lần click, thời gian chưa đến 30 giây.

Tìm kiếm và chọn sản phẩm nhanh chóng

Hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng lưới, với hình ảnh thu nhỏ, đầy đủ thông tin

Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã vạch, thuộc tính

Với 1 click chuột, sản phẩm đã được thêm vào đơn hàng, mọi tính toán đã được tự động hóa

Bán hàng với nhiều tùy chỉnh nhất

Bán hàng với các sản phẩm đã có trong hệ thống dữ liệu, với giá, số lượng

Trong quá trình bán hàng, nhiều sản phẩm chưa được nhập vào hệ thống, sPOS cho phép bạn thao tác thêm sản phẩm ngoài hệ thống trong vòng 3 giây, đảm bảo tính liên tục của hoạt động bán hàng

Quản lý giá sản phẩm theo biến động thời gian, theo thời điểm, theo các chương trình giảm giá

Cho phép bán sản phẩm theo giá tùy chỉnh tại lúc bán, theo giảm giá tùy chỉnh tại lúc bán

Cho phép áp dụng giảm giá toàn bộ đơn hàng, áp dụng mã giảm giá

Tạo đơn hàng với nhiều tùy chỉnh nhất

Dễ dàng chỉnh sửa giá bán, số lượng bán từng sản phẩm trong đơn hàng

Dễ dàng nhập thông tin khách hàng trong đơn hàng

Tạo đơn hàng với thông tin ship, thông tin xuất hóa đơn

Cho phép chọn các hình thức thanh toán

Dễ dàng sử dụng công cụ tính tiền thanh toán, tiền trả lại khách

Dễ dàng in phiếu bán hàng, tùy chỉnh kích thước cho phù hợp với máy in của bạn

​sPOS cho phép bạn quản lý ngăn tiền, thống kê dòng tiền thu / chi; thống kê báo cáo doanh số bán hàng, sản phẩm bán chạy,...