Phần mềm quản lý hàng đợi yêu cầu
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • Menu
  • Ảnh banner chạy 1

  Cách SQUEUE giúp bạn quản lý tiếp đón tốt nhất

  Play video

  Xem video về SQUEUE trong 90s

  Phần mềm quản lý hàng đợi yêu cầu "thông minh", dễ sử dụng nhất. Bạn có thể sử dụng thông thạo phần mềm SQUEUE chỉ sau 15 phút

  SQUEUE phù hợp cho tất cả mô hình dịch vụ tiếp đón khách hàng


  BẢNG GIÁ TỐT NHẤT

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • 5,000 Bản ghi dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • 01 cơ sở, chi nhánh
    Để phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau, bạn cần nhiều hơn 01 đơn vị quản lý dữ liệu
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • 10,000 Bản ghi dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • 03 cơ sở, chi nhánh
    Phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • Không giới hạn số cơ sở, chi nhánh

  HƠN 500 ĐƠN VỊ ĐÃ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỦA QBIS

  Tạo tài khoản sử dụng của bạn trong vòng ít phút