Phí dịch vụ
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • STOUR
 • Menu

  BẢNG GIÁ TỐT NHẤT

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • 5,000 Bản ghi dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình tiếp đón
   • Báo cáo, thống kê
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • 10,000 Bản ghi dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • 03 cơ sở, chi nhánh
    Phù hợp cho mô hình đơn vị cơ sở, chi nhánh độc lập, phân tán tại các địa điểm khác nhau
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình tiếp đón
   • Báo cáo, thống kê
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn dữ liệu
    Bản ghi dữ liệu: là 1 hàng dữ liệu thể hiện thông tin của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng hoặc 1 đơn hàng trong phần mềm?
   • Không giới hạn số cơ sở, chi nhánh
   • Giao diện order Tap và Slide đẹp, dễ sử dụng
   • Tự động hóa quy trình tiếp đón
   • Báo cáo, thống kê

  Miễn phíKhi đăng ký, bạn sẽ được miễn phí dùng

  • 100 bản ghi dữ liệu
  Đăng ký ngay

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC CHỨC NĂNG

  Chi tiết

  Thêm tính năng

  Thêm các tính năng hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn. Có thể mở rộng tính năng ứng dụng như sau

  Câu hỏi thường gặp