Tính năng của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • Menu

  Xây dựng ứng dụng của bạn trên nền tảng điện toán đám mây

  Khi thiết lập hệ thống quản lý thông tin, bạn cần một phần mềm chuyên dụng để khai thác dữ liệu, tập hợp, thống kê, báo cáo để phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý và điều hành. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đầy đủ công cụ hữu hiệu, tiện ích để bạn dễ dàng thực hiện điều đó

  Khai thác dữ liệu

  Trích xuất thông tin hữu ích

  Cung cấp đầy đủ công cụ giúp bạn thiết lập phần mềm nghiệp vụ riêng. Hệ thống giúp bạn tạo ra phần mềm quản lý chuyên nghiệp với đầy đủ các tính năng hữu ích nhất.