Cách order trên phần mềm SCOOK?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Cách order trên phần mềm SCOOK?

Thay bằng order bằng giấy bút truyền thống, giờ đây bạn hoàn toàn có thể tạo order cho khách hàng tại bàn trên máy tính bảng, điện thoại thông minh… mang lại tính chuyên nghiệp trong cách phục vụ, tạo hình ảnh đẹp cho nhà hàng, quán café và đạt hiểu quả cao trong quản lý kinh doanh.

Bước 1: Tạo bàn

Bước 2: Order món ăn

Bước 3: Chuyển bộ phận chế biến ( tự động chuyển bộ phận bếp/ bar…)

Bước 4: Phục vụ món ăn tới khách hàng.