Cách thêm món cho 1 bàn?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Cách gọi thêm món ăn?

Nhân viên nhà hàng, quán café thường gọi thêm đồ ăn, thức uống cho khách như thế nào? Tạo 1 order mới; in 2 lần hóa đơn cho khách. Điều này rất phức tạp và gây khó chịu cho khách hàng trong vấn đề nhận 2 hóa đơn hoặc thanh toán 2 lần.

Với SCOOK, chỉ 1 order bạn vẫn có thể thêm đồ cho khách rất đơn giản

Bước 1: Xem order khách đã gọi

Bước 2: Thêm đồ khách chọn