Lịch đặt chỗ theo yêu cầu của khách

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000002 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Quản lý khách hàng đặt lịch?

Nhà hàng, quán café của bạn thường có rất nhiều khách hàng gọi điện đặt lịch trước. Cũng có thể đang ăn uống tại quán bạn họ đặt lịch cho 1 tuần sau. Ngay lúc đó nhân viên của bạn hoàn toàn có thể ghi chép lại lịch đặt bàn của khách nhanh chóng và các bộ phận khác có thể xem được.

Tránh trường hợp quên không chuẩn bị trước. Bạn cũng có thể xem LỊCH ĐẶT CHỖ để gọi điện trước ngày khách đặt chốt lại 1 lần nữa với khách hàng.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần 1, 2 thao tác như sau:

Lưu thông tin khách hàng và yêu cầu của khách