Quản lý order, báo cáo doanh thu?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000002 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Quản lý doanh thu?

Khi ghi chép trên sổ sách, file Excel, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để quản lý tình hình kinh doanh, doanh thu theo ngày.

Với SCOOK, mỗi ngày bạn chỉ cần 10, 15 phút để xem báo cáo doanh thu hôm nay là bao nhiêu?, có bao nhiêu order?, khoảng thời gian nào đông khách, để bố trí nhân viên hợp lý. Và hơn nữa, ở bất cứ nơi đâu bạn cũng dễ dàng theo dõi kinh doanh.

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ THU NGÂN

XEM BÁO CÁO THỐNG KÊ