SSALE - DMS được thiết kế để quản lý tập trung các kênh phân phối. Dễ dàng nắm bắt tình hình công nợ - Hiệu quả bán hàng - Tồn kho tại kênh phân phối.

Quản lý kênh phân phối

Nền tảng cho sự mở rộng và tăng trưởng

Với những giải pháp công nghệ tốt nhất cho quản lý kênh phân phối - quản lý bán hàng - quản lý kinh doanh - quản lý nhân viên, QBIS.VN - DMS là nền tảng giúp bạn mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối.

Khởi tạo kinh doanh

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng thị trường

Sắp xếp và phân bổ tuyến bán hàng thông minh Giám sát vị trí – thời gian trên bản đồ số GPS Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên bán hàng Hỗ trợ nhân viên trong quá trình đi thị trường.

Quản lý hoạt động bán hàng trên kênh phân phối

Định nghĩa và triển khai chương trình khuyến mãi Đặt đơn hàng tại điểm bán trên thiết bị di động Quản lý kho hàng doanh nghiệp Theo dõi tình trạng công nợ của khách hàng.
Mở rộng kênh bán hàng
Quảng bá & thu hút khách hàng

Quản lý hoạt động điểm bán - nhà phân phối

Cập nhật liên tục thông tin hàng tồn kho thị trường Quản lý hoạt động trưng bày hàng hóa tại điểm bán Theo dõi chỉ tiêu đặt ra cho từng điểm bán Theo dõi độ phủ – thị phần của từng sản phẩm

Tổng hợp và phân tích dữ liệu báo cáo

Báo cáo giám sát hoạt động nhân viên Báo cáo phân tích hoạt động bán hàng Báo cáo thống kê độ phủ sản phẩm Hơn 40 loại báo cáo thống kê kênh phân phối.
Quản trị hợp nhất & <br>tối ưu

Nền tảng cho sự mở rộng và tăng trưởng

Với những giải pháp công nghệ tốt nhất cho quản lý kênh phân phối - quản lý bán hàng - quản lý kinh doanh - quản lý nhân viên, QBIS.VN - DMS là nền tảng giúp bạn mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối.

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng thị trường

Sắp xếp và phân bổ tuyến bán hàng thông minh Giám sát vị trí – thời gian trên bản đồ số GPS Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên bán hàng Hỗ trợ nhân viên trong quá trình đi thị trường
Khởi tạo kinh doanh

Quản lý hoạt động bán hàng trên kênh phân phối

Định nghĩa và triển khai chương trình khuyến mãi Đặt đơn hàng tại điểm bán trên thiết bị di động Quản lý kho hàng doanh nghiệp Theo dõi tình trạng công nợ của khách hàng.
Mở rộng kênh bán hàng

Quản lý hoạt động điểm bán - nhà phân phối

Cập nhật liên tục thông tin hàng tồn kho thị trường Quản lý hoạt động trưng bày hàng hóa tại điểm bán Theo dõi chỉ tiêu đặt ra cho từng điểm bán Theo dõi độ phủ – thị phần của từng sản phẩm.
Quảng bá & thu hút khách hàng

Tổng hợp và phân tích dữ liệu báo cáo

Báo cáo giám sát hoạt động nhân viên Báo cáo phân tích hoạt động bán hàng Báo cáo thống kê độ phủ sản phẩm Hơn 40 loại báo cáo thống kê kênh phân phối.
Quản trị hợp nhất & <br>tối ưu

SSALE - DMS giúp bạn

Đo Lường Chính Xác
Các chỉ tiêu bán hàng được thiết kế và phân bổ hiệu quả, chính xác đến từng nhân viên bán hàng, điểm bán cho từng ngành hàng.
Chủ Động & Làm Chủ Thị Trường
Doanh nghiệp sẽ được cung cấp các dữ liệu chính xác từ đó chủ động trong việc triển khai các chiến lược bán hàng ra thị trường.
Tối Đa Hóa Lợi Nhuận
Với các quy trình làm việc được tự động hóa và tối ưu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân sự để vận hành.
Gia Tăng Giá Trị Thương Hiệu
Giúp thu hút và thúc đẩy tiêu thụ từ người tiêu dùng làm gia tăng sự trung thành từ người tiêu dùng cũng như sự hợp tác từ NPP/ĐL.

Đăng ký sử dụng để nhận tư vấn mở rộng kinh doanh

5+

Năm kinh nghiệm triển khai giải pháp quản lý doanh nghiệp

3.000+

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ phần mềm của QBIS.VN

24/7

Hỗ trợ