Vị trí Sales Representative

Là một trong những công ty công nghệ mới trong lĩnh vực nền tảng quản trị doanh nghiệp Software-as-a-Service tại Việt Nam, QBIS mang sứ mệnh xây dựng nền tảng mở và thông minh với những ứng dụng tuyệt với nhất cho các doanh nghiệp.

Hiện tại, các ứng dụng trên nền tảng QBIS đang phục vụ +200 doanh nghiệp tại Việt Nam, với các dòng sản phẩm về Management, Sales và Productivity.  

QBIS đang tìm kiếm các nhân sự cho vị trí Sales Representative. Bạn sẽ làm việc trong nhóm phát triển kinh doanh, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường cho các ứng dụng của QBIS. 

Địa chỉ làm việc: Tầng 2, số 230 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô tả công việc.

Quyền lợi 

Yêu cầu 

Gửi thông tin đến địa chỉ duchh@qbis.vn