video background
Nền tảng quản trị OKR #1

Trực quan nhất

OKR management

OKR
Management

Quản trị chỉ tiêu, mục tiêu. Tạo các bộ chỉ tiêu đánh giá cho công ty, cho từng phòng ban, nhân viên.

Task management

Task
Management

Quản trị task công việc. Trình quản lý công việc #1, trực quan hóa bảng công việc tại doanh nghiệp.

OKR engagement

Employee
Engagement

Nâng cao năng suất với OKRs. Chỉ tiêu được tự động cập nhật kết quả đạt theo thời gian thực, tạo động lực nâng cao năng suất làm việc.

Performance management

Performance
Management

Tự động đo lường, báo cáo thống kê, bảng điểm số đánh giá năng lực nhân viên.

Thiết đặt và quản trị mục tiêu

Thiết đặt các chỉ tiêu, hệ thống sẽ tự động đo lường và hiển trị tiến trình thực hiện các mục tiêu theo cách trực quan nhất.

Chỉ tiêu bán hàng quý

Q1-2020
27%

Số lượng khách hàng phát triển mới

Q1-2020khách hàng
0% 100%

20 40 60 80

40%

40%

Tỷ lệ giao dịch phát sinh thành công

Jan 01-Feb 28%
5 15 50%

50%

500

Mức độ hoàn thành tổng chỉ tiêu bán sản phẩm A

Q1-2020%
0 30 16%

16%

Khách hàng

Hơn 3000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ phần mềm của QBIS.VN