Để popup hiển thị hiệu quả nhất
trên website.

Dễ dàng thu thập được nhiều lead hơn - tăng trưởng vượt trội.

Miễn phí - Dễ sử dụng - Tư vấn 24/7

ultimate sale shop now popup design by popupsmart
Khách xem thông tin trên trang trong 30s thì hiển thị tin khuyến mãi
call now call me back now call to action get your free demo today popup design by popupsmart
If traffic source is Google Ads
fashion in your box newsletter popup design by popupsmart with join us call to action
If the user is a returning customer

Giải pháp tăng trưởng hiệu quả từ website của bạn

Popup của QBIS.VN cung cấp nền tảng tăng chuyển đổi và quản lý trực quan lead từ website.

 • Phát triển lượng email khách hàng
 • Thu thập ý kiến từ khách hàng
 • Tăng lượng call gọi đến
 • Quảng cáo sản phẩm
 • Quảng bá Notifications
  red hat woman an envelop on her hand dont't miss updates from us subscribe call to action popup design by popupsmart
 • Grow Email List arrow pointing to the right
 • woman lying and browsing on her computer popupsmart's popup summer sale promotion products design
 • Thu thập ý kiến từ khách hàng arrow pointing to the right
 • one blue hat girl talking on phone one yellow hat girl looking at the other and holding her phone get your free demo today increase phone call popup design
 • Tăng lượng call gọi đến arrow pointing to the right
 • a woman sitting on a chair holding her ipad and looking at a watch picture summer collection popup design by popupsmart shop now call to action
 • Quảng cáo sản phẩm arrow pointing to the right
 • woman sitting and looking her ipad get updates popup with not now and allow calls to action
 • Quảng bá Notifications arrow pointing to the right

Các tính năng

DESIGN

Tùy chỉnh giao diện popup với tập hơn 50 mẫu popup miễn phí.

 • Brand New Designs
 • 4 Popup Types
 • Mobile Friendly
 • Easy to Customize
 • GDPR Ready

DISPLAY

Thiết đặt các quy tắc hiển thị popup trên website theo từng chiến lược bán hàng.

 • Exit-Intent Trigger
 • In-Activity Sensor
 • Geo-Targeting
 • Scroll Trigger
 • After X Seconds

INTEGRATION

Tích hợp với nền tảng quản trị kinh doanh toàn diện của QBIS.VN.

 • Local Storage
 • Zapier
 • Mailchimp
 • Mailerlite
 • Google Analytics

ANALYTICS

Báo cáo, thống kê trực quan, tổng quát quá trình vận hành website.

 • Conversion Analytics
 • Real-Time Analytics
 • Smart Success
 • GA Events
 • GA Goal Tracking

HIỆN CÓ HƠN 3000 DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỦA QBIS.VN

QBIS.VN - NỀN TẢNG CHO DOANH NGHIỆP SỐ