Các tính năng

SCELL cung cấp đầy đủ tính năng quản lý sửa chữa bảo hành.

Quản lý tiếp nhận phiếu bảo hành

 • Tạo thông tin phiếu
 • Quản lý danh sách phiếu nhận
 • Quy trình xử lý phiếu
 • KPI tiếp nhận bảo hành
 • Tracking online

Quản lý trạm

 • Quản lý hồ sơ trạm
 • Quản lý phiếu sửa chữa, bảo hành của trạm
 • Quản lý phiếu đề nghị cấp phát linh kiện
 • Quản lý phiếu trả linh kiện từ trạm
 • Quản lý tồn kho linh kiện của trạm
 • Quản lý công nợ dịch vụ trạm

Quản lý khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử sửa chữa, bảo hành
 • Các chiến dịch SMS, Email chăm sóc khách hàng
 • Tracking online

KPI/Báo cáo

 • KPI sửa chữa, bảo hành
 • KPI trạm / KPI kỹ thuật
 • Báo cáo sửa chữa, bảo hành
 • Báo cáo trạm bảo hành ủy quyền

Quản lý quy trình sửa chữa bảo hành - mô hình trung tâm bảo hành ủy quyền

Từ bỏ cách quản lý qua các file excel và chia sẻ. Hãy thực thi chiến lược phát triển kinh doanh của bạn theo mô hình chuyển đối số.

Mobile app dành cho kỹ thuật đi bảo hành, sửa chữa

Mục đích nhằm tạo tiện ích dễ sử dụng, cập nhật số liệu cho các kỹ thuật viên bảo hành.

KPI của kỹ thuật

Q1-2020
27%

Số lượng phiếu hoàn thành

Q1-2020phiếu
0% 100%

20 40 60 80

40%

40%

Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn

Jan 01-Feb 28%
5 15 50%

50%

500

Mức độ thời gian hoàn thành phiếu

Q1-2020h
0 30 16%

16%

Hệ thống riêng biệt cho các hãng sản xuất quản lý sửa chữa bảo hành điện tử

 
Gói 1

Gói 2

Gói 3
850k /tháng

+60k/tháng cho mỗi trung tâm ủy quyền

850k /tháng 8tr/năm cho gói 50 trạm ủy quyền

850k /tháng 25tr/năm cho gói 1000 trạm ủy quyền

Quản lý bảo hành điện tử

Mobile app cho kỹ thuật viên

Quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền