Bảng giá tốt nhất

Bao gồm tất cả các chức năng, hỗ trợ 24/7, dịch vụ chất lượng, ổn định, xuyên suốt.

Gói 1

< 1,000 đơn hàng/tháng.
Không giới hạn chức năng.
< 10 người sử dụng.

400 k VNĐ

/ tháng

ĐĂNG KÝ

Liên hệ để chọn gói sử dụng trọn đời.
Đăng ký sử dụng.

Gói 2

< 5,000 đơn hàng/tháng.
Không giới hạn chức năng.
< 30 người sử dụng.

550 k VNĐ

/ tháng

ĐĂNG KÝ

Liên hệ để chọn gói sử dụng trọn đời.
Đăng ký sử dụng.

Gói 3

Không giới hạn dữ liệu.
Không giới hạn chức năng.
< 100 người sử dụng.

850 k VNĐ

/ tháng

ĐĂNG KÝ

Liên hệ để chọn gói sử dụng trọn đời.
Đăng ký sử dụng.

1000+ khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm QBIS.VN

Chúng tôi cung cấp phần mềm tùy biến chính xác nhất với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp giúp họ quản lý kinh doanh tốt nhất.

QBISDeskpro clients Xem thêm