Chưa bao giờ việc điều hành kinh doanh, công việc, quản trị nhân sự dành cho công ty, doanh nghiệp lại trở nên tiện lợi đến thế với bộ giải pháp phần mềm quản lý QBIS.VN
+3,000 doanh nghiệp đang sử dụng ứng dụng của QBIS.VN

Hotline: 024 6650 8956

Hệ sinh thái các ứng dụng quản trị kinh doanh của QBIS.VN

Phần mềm quản lý bán hàng, khách hàng, kinh doanh, công việc

POS+
Bộ giải pháp quản lý bán hàng, cho tất cả loại hình kinh doanh
Xem thêm
SALE/CRM+
Bộ giải pháp quản lý quy trình kinh doanh, quản trị khách hàng
Xem thêm
DESK/CELL+
Bộ giải pháp quản trị xử lý yêu cầu dịch vụ, sửa chữa, bảo hành
Xem thêm
WORK+
Bộ giải pháp quản lý quy trình công việc, giao tiếp nội bộ
Xem thêm
POS+, Bộ giải pháp quản lý bán hàng, cho tất cả loại hình kinh doanh
Tất cả các ứng dụng đều được tích hợp toàn diện với nhau, quản lý thống nhất trên cùng 1 nền tảng
SALE+, Bộ giải pháp quản lý quy trình kinh doanh, quản trị khách hàng
Tất cả các ứng dụng đều được tích hợp toàn diện với nhau, dễ dàng sử dụng trên trình duyệt và thiết bị Mobile
DESK/CELL+, Bộ giải pháp quản trị quy trình xử lý yêu cầu dịch vụ, sửa chữa, bảo hành
Tất cả các ứng dụng đều được tích hợp toàn diện với nhau, quản lý thống nhất trên cùng 1 nền tảng
WORK+, Bộ giải pháp quản lý quy trình công việc, giao tiếp nội bộ
Tất cả các ứng dụng đều được tích hợp toàn diện với nhau, quản lý thống nhất trên cùng 1 nền tảng

Phần mềm quản lý tour, booking STOUR

Kết nối tất cả các phòng ban, tăng hiệu quả công việc, áp dụng cho Marketing- Sale - Tiếp nhận request/booking - Điều hành - Kế toán/Thu chi, các loại hình doanh nghiệp: Công ty du lịch - Công ty lữ hành - Travel agency

Công ty du lịch
Công ty lữ hành
Travel agency
Thông tin sản phẩm Tour - Lịch khởi hành tour / Combo du lịch / Visa / Vé / Xe / Phòng khách sạn
Quản lý kinh doanh Marketing - Sale - Điều hành / Quy trình quản lý booking tour
Khách hàng, Nhà cung cấp, Thu chi Quản lý khách hàng, thanh toán, công nợ, thu chi, sổ quỹ - Nhà cung cấp, booking dịch vụ với nhà cung cấp
Phân tích, thống kê Tập trung dữ liệu, phân tích, thống kê, các cảnh báo, tăng độ tự động trong quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng
Nền tảng công nghệ
Open
Nền tảng mở, dễ dàng triển khai, tích hợp và tùy chỉnh mở rộng