Phần mềm quản lý yêu cầu, chăm sóc khách hàng
Menu
 • QBIS
 • SPOS
 • SSHOP
 • SCOOK
 • SDESK
 • SSALE
 • SCELL
 • SQUEUE
 • SCHAT
 • Menu
  • Ảnh banner 3

  Cách SDESK giúp bạn quản lý yêu cầu của khách hàng tốt nhất

  Play video

  Xem video về SDESK trong 90s

  Giải pháp toàn vẹn và chuyên nghiệp nhất cho doanh nghiệp khi quản lý thông tin, yêu cầu, giao dịch, chăm sóc khách hàng

  SDESK phù hợp cho nhiều mô hình hoạt động kinh doanh


  SDESK, quản lý công việc, yêu cầu mọi lúc mọi nơi

  Bạn có thể sử dụng phần mềm mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị iPad, PC, hỗ trợ tối đa cho công việc, quản lý, điều hành

  SDESK, quản lý công việc, yêu cầu mọi lúc mọi nơi

  BẢNG GIÁ TỐT NHẤT

  • Gói 1

   Limited usersUnlimited Users
   • 5,000 Bản ghi dữ liệu
   • 10 người dùng / Phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền sử dụng không quá 10 người dùng trong phần mềm
  • Gói 2

   Limited usersUnlimited Users
   • 10,000 Bản ghi dữ liệu
   • Không giới hạn người dùng / Phần mềm
    Bạn có thể tạo và phân quyền không giới hạn số lượng người dùng trong phần mềm
  • Gói 3

   Limited usersUnlimited Users
   • Không giới hạn bản ghi dữ liệu
   • Không giới hạn người dùng / Phần mềm

  HƠN 500 ĐƠN VỊ ĐÃ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỦA QBIS

  Tạo tài khoản sử dụng của bạn trong vòng ít phút