Nền tảng quản trị doanh nghiệp
duy nhất tùy chỉnh theo yêu cầu
Một hệ thống mới với cách tiếp cận linh hoạt, có khả năng tự phát triển, tự do thiết kế quy trình làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Chiến thắng bằng sự đổi mới
Doanh nghiệp có quyền làm chủ hệ thống công nghệ quản lý công việc, vận hành & dữ liệu kinh doanh của riêng mình. Đổi mới chính là Tự chủ thiết kế quy trình, tính năng và khai thác số liệu theo cách riêng, qua đó tăng tối đa khả năng nội tại của chính doanh nghiệp.
Tự chủ thiết kế quy trình
Không còn gò bó bởi những khuôn mẫu có sẵn, doanh nghiệp có thể tự do thiết kế quy trình làm việc phù hợp với đặc thù riêng, tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí
Tự chủ phát triển tính năng
Doanh nghiệp có thể tự do phát triển các tính năng đáp ứng chính xác nhu cầu của mình, không cần phụ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm
Tự chủ khai thác dữ liệu
Dữ liệu là tài sản quý giá của doanh nghiệp. QBIS giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị từ dữ liệu, đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và thúc đẩy sự phát triển bền vững.