BI REPORT

BI Report (Business Intelligence Report): Công cụ đắc lực cho Ra quyết định Dựa trên Dữ liệu

BI Report (Báo cáo Thông minh Kinh doanh) là một loại báo cáo được tạo ra từ các công cụ Business Intelligence (BI), tập trung vào việc phân tích và trình bày dữ liệu kinh doanh một cách trực quan và dễ hiểu. Mục tiêu chính của BI Report là cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ quá trình ra quyết định của doanh nghiệp