Phần mềm quản lý công việc
công việc, nhắc việc, đơn từ, phê duyệt
Một hệ thống mới với cách tiếp cận linh hoạt, có khả năng tự phát triển, tự do thiết kế quy trình làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Tương lai của Bán hàng và Dịch vụ: Chiến thắng bằng sự đổi mới
QBIS.VN cung cấp phần mềm quản lý công việc SWORK thế hệ mới, giúp Doanh nghiệp làm chủ hệ thống công nghệ quản lý công việc, vận hành & dữ liệu kinh doanh của riêng mình
Hợp nhất công việc & chat giao tiếp
Giao việc, làm việc & nhắc nhở tự động Nắm bắt tiến độ & báo cáo Chat trực tiếp trên mọi đầu việc
Tự động hóa quy trình & chuẩn hóa vận hành
Định nghĩa quy trình cho mọi loại việc Tự động hóa xuyên suốt toàn hệ thống Từ văn phòng đến nhà máy
Vận hành hợp nhất
Đầy đủ hiệu năng để đưa mọi công việc, giao tiếp & trải nghiệm làm việc lên mức độ liền mạch cao nhất. Nâng cao năng suất toàn doanh nghiệp.