Quản lý toàn diện bảng công việc tại doanh nghiệp

SWORK là nền tảng hiệu quả nhất cho việc quản trị, lên kế hoạch, trực quan công việc, dự án trong thời đại số.

Đăng ký sử dụng 024 6650 8956

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC #1

 • Timeline View / Roadmap View
 • List View
 • Master Plans
 • Planning Board
 • Spreadsheet

Timeline/Roadmap View trực quan hóa bảng công việc theo dòng thời gian, cho phép quản lý công việc theo lộ trình, tiến trình. Tùy chỉnh khoảng thời gian hiện thị theo Tuần/Tháng/Quý/Năm/Khoảng thời gian.

 • Task việc

  Dễ dàng tạo và quản lý toàn bộ task việc.

 • Milestones

  Quản lý các mốc thời gian hoàn thành.

 • Cộng tác

  Cộng tác nội bộ giữa các thành viên.

 • Quy trình

  Quản lý theo quy trình.

 • Chia sẻ

  Dễ dàng chia sẻ bảng hoạt động.


Tạo bảng công việc chỉ trong vài phút

Quản lý đơn giản, hiệu quả, dễ dàng chia sẻ, ngay cả với khách hàng ngoài đơn vị.

Quản lý với tiến trình công việc theo từng bước

Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch công việc trong doanh nghiệp.

Tăng cường cộng tác nội bộ

Dễ dàng chia sẻ, phân quyền tùy chỉnh, nâng cao hiệu quả trao đổi nhóm.

Lập kế hoạch/Ra quyết định tốt hơn

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng trình quản lý công việc SWORK.


Đáp ứng quản lý cho tất cả các loại hình công việc


Hơn 3000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ phần mềm của QBIS.VN