Ticket support
quản lý yêu cầu khách hàng
Quản lý khách hàng – Quản lý yêu cầu - Quản lý chất lượng, khảo sát, rating
Tích hợp, đồng bộ, quản lý tập trung
QBIS.VN cung cấp phần mềm quản lý yêu cầu khách hàng SDESK thế hệ mới, giúp Doanh nghiệp làm chủ hệ thống công nghệ quản lý khách hàng, tự khởi tạo và vận hành 1 trung tâm hỗ trợ khách hàng của riêng mình
Hỗ trợ khách hàng
SDESK tạo ra khung nhìn trực quan theo tiến trình, giúp bạn thấy được toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng.
Trung tâm tài nguyên
Xây dựng, tập trung các kiến thức về sản phẩm, kinh doanh, hỗ trợ nhân sự, hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp, tập trung trọng tâm về việc tạo các tài liệu đẹp mắt mà khách hàng và đội ngũ của bạn sẽ yêu thích
Tiện ích
SDESK bao gồm nhiều tiện ích mang tính tự động hóa giúp người sử dụng giảm thiểu tối đa các công việc có tính lặp đi lặp lại, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc