Quản lý gara, auto
Chuyển đổi số toàn diện cho đơn vị quản trị garage
Một hệ thống mới với cách tiếp cận linh hoạt, có khả năng tự phát triển, giải quyết tất cả các vấn đề mà 1 gara đang gặp phải: Quản lý giấy tờ bằng sổ sách gây khó khăn - Tốn thời gian tra cứu vật tư phụ tùng - Chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả - Không kết nối được các bộ phận và hơn thế nữa
Tích hợp, đồng bộ, quản lý tập trung
QBIS.VN cung cấp phần mềm quản lý gara SGARA thế hệ mới, giúp Doanh nghiệp làm chủ hệ thống công nghệ quản lý bán hàng, vận hành & dữ liệu kinh doanh của riêng mình
Điều hành gara
SGARA là 1 nền tảng chuyên sâu quản lý quy trình hoạt động của gara từ bước tiếp nhận xe, tạo phiếu yêu cầu dịch vụ sửa chữa, chăm sóc khách hàng đến tồn kho, tài chính. Tổng quan kinh doanh từ doanh thu, thu chi đến KPI.
Chuẩn hóa quy trình hoạt động
SGARA tạo ra khung nhìn trực quan theo tiến trình, giúp bạn thấy được toàn bộ quá trình hoạt động bán hàng và tất cả những gì bạn cần để thúc đẩy nó.
Tiện ích
SGARA bao gồm nhiều tiện ích mang tính tự động hóa giúp người sử dụng giảm thiểu tối đa các công việc có tính lặp đi lặp lại, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc