Bài toán nghiệp vụ - Tại sao cần có phần mềm quản lý thông tin?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000000 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.36in; text-indent: -0.25in; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000001 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000003 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.36in; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000004 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000005 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000006 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Hàng ngày công việc của bạn diễn ra với nhiều hoạt động, kèm theo đó là phát sinh ra một lượng lớn thông tin, bao gồm nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ, bạn có một dịch vụ chăm sóc khách hàng, như vậy qua thời gian, thông tin khách hàng cần được lưu trữ, quản lý. Khi đó bạn cần quản lý ít nhất 5 hạng mục:

1.Thông tin bạn muốn quản lý, chính là thông tin khách hàng.

2.Hàng ngày, qua dịch vụ chăm sóc, khách hàng đến, đi, liên hệ, làm phát sinh mới thông tin khách hàng, thay đổi thông tin khách hàng, đó là nghiệp vụ hoạt động.

3.Theo định kỳ thời gian, bạn cần phân tích, tổng hợp thông tin khách hàng để tìm các thông tin cần thiết cho nhu cầu quản lý, đó là báo cáo, thông kê, khai thác dữ liệu.

4.Có nhiều nhân viên tham gia trong quá trình nghiệp vụ hoạt động, bạn cần quản lý, theo dõi, thống kê hoạt động của từng nhân viên, đó là sự cộng tác trực tuyến, theo thời gian thực.

5.Dịch vụ của bạn được triển khai tại nhiều địa điểm, bạn cần lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng tại tất cả địa điểm, đó là cơ chế phân vùng dữ liệu, tổng hợp dữ liệu

Cách bạn đang quản lý thông tin thông thường:

1.Lưu trữ trên sổ sách, giấy tờ

2.Lưu trữ trên các file dữ liệu như MS Doc; MS Excel;...

3.Lưu trữ trên các công cụ văn bản trực tuyến như Google Doc;...

Cách bạn nhập thông tin thông thường:

1.Nhập trực tiếp vào sổ sách, văn bản, các tệp tin, không có cơ chế kiểm sát, bắt ràng buộc thông tin

Cách bạn phân tích, khai thác dữ liệu:

1.Bạn phải làm thủ công bằng tay trên lượng lớn dữ liệu, rải rác

Cách bạn chia sẻ thông tin với các nhân viên, quản lý khác:

1.Truyền tay nhau sổ sách, file dữ liệu

2.Chia sẻ thông tin qua các công cụ quản lý trực tuyến như Google Doc

Chắc hẳn bạn đã gặp phải vô vàn vấn đề khi thực thi quản lý theo cách thông thường trên. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể khiến công việc của mình trở nên đơn giản, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn gấp 10 lần với một phần mềm quản lý thông tin trực tuyến. Phần mềm giúp tự động hóa toàn bộ công việc, tạo và kiểm soát thông tin chính xác, tiết kiệm chi phí và công sức, tăng hiệu quả công việc rõ rệt. Như vậy, phần mềm này cần phải có:

1.Lưu trữ thông tin trực tuyến, trên nền tảng điện toán đám mây, để dễ dàng phân vùng, tổng hợp dữ liệu; dễ dàng chia sẻ, quản lý tập trung các tài nguyên, người dùng

2.Tin học hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ, kiểm soát, ràng buộc thông tin chính xác, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu nhanh thông tin

3.Có công cụ tạo thống kê, báo cáo, phân tích dữ liệu.

Để tạo và duy trì hoạt động của một phần mềm trực tuyến, bạn phải cần thêm

1.Hạ tầng máy tính để lưu trữ phần mềm, cơ sở dữ liệu của phần mềm

2.Bộ phận kỹ thuật để duy trì hoạt động của phần mềm

Vậy giải pháp ngay bây giờ cho bạn là sử dụng dịch vụ của qbis.vn. Tại đây bạn có thể dễ dàng tạo một phần mềm quản lý trực tuyến đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần có nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, dịch vụ của chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ khâu hạ tầng và duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của phần mềm của bạn, cùng với sự hỗ trợ, tư vấn hiệu quả, nhằm hướng tới sự tối ưu trong quản lý thông tin của bạn.